OM ROTARY / YRKESKODEKS

Som rotarianer og yrkesutøver forventes det av meg at:

  1. Jeg ser på mitt yrke som en mulighet til å hjelpe andre 
  2. Jeg er trofast mot etiske retningslinjer for mitt yrke, mitt lands lover og de moralske normer i samfunnet. 
  3. Jeg gjør alt for å holde mitt yrke i ære og fremme mitt yrkes høyeste standard. 
  4. Jeg er rettferdig mot min arbeidsgiver, mine arbeidskolleger, forretningspartnere, konkurrenter, kunder, almenheten og alle jeg har         yrkesmessig forbindelse med. 
  5. Jeg er kjenner at alt nyttig arbeid har sin verdi. 
  6. Jeg bruker mine yrkeskunnskaper og min erfaring til å skape muligheter for unge mennesker, å lindre andres nød og forbedre livskvaliteten for mine medmennesker. 
  7. Jeg gir almenheten korrekte og sannferdige opplysninger om mitt arbeid og min yrkesvirksomhet. 
  8. Jeg hverken ber om eller gir fordeler til en rotarianer som jeg ikke ville gitt til andre i yrkesmessig sammenheng. 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.

Møtearkiv fra
før August 2022


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...