PROSJEKTER

Prosjekter

Et av hovedområdene til Rotary er prosjektbasert tiltak for å forbedre levekårene i mindre utviklede land. Det er den enkelte klubb som må initiere et prosjekt, inngå avtale med en klubb i mottakerlandet og søke om godkjenning via Distriktet. Finansieringen er egen klubb, distriktet og The Rotary Foundation (TRF). Klubbmedlemmene støtter TRF ved frivillige bidrag. 

Gol RK har ikke noen internasjonale prosjekt, men støtter ÅL RK økonomisk i deres arbeid for å etablere ytterligere en døveskole i Kenya i regi av private aktører. 

Gol RK gjennomfører årlig en rekke tiltak til beste for lokalsamfunnet. Vi planter blomster ved omsorgsboligene om våren. Rydding og hogst ved Helsetunet har blitt en årlig foreteelse om sommeren/høsten. 

Gol har et godt utbygd nett av gang- og sykkelveger. Vi setter ut hvilebenker på noen plasser, og tar de inn om høsten. 

Bruk av narkotika er dessverre et problem på Gol også. Gol RK forsyner derfor skolene med en egen informasjonsfolder om narkotika som deles ut på foreldremøter. 

Klubben har også ytt både enkeltpersoner og institusjoner/organisasjoner bidrag til formål som ligger innenfor Rotarys ånd.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.

Møtearkiv fra
før August 2022


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...