ÅPENT MØTE/ INTERVALLEYMØTE I REGI AV NESBYEN ROTARYKLUBB

FOREDRAGSHOLDER: Rudolf Christoffersen - Politiadvokat i politidistrikt Vest. Statsadvokat for Hordaland fra 1. april 2017. Norges representant i det internasjonale ekspertpanelet i Europarådet mot menneskehandel, GRETA.
TEMA: Menneskehandel, organisert kriminalitet i Norge og Europa og arbeidsmarkedskriminalitet.
Fremmøte fra Gol RK: 4 medlemmer og 2 gjester
Fremmøte ellers var godt.

Rudolf Christoffersen holdt et engasjerende og meget informativt foredrag om et skremmende
aktuelt tema: menneskehandel i mange former. Utnyttelse av mennesker, i form av tvangsarbeid, prostitusjon, organhandel og kriminalitet er fattigdomsskapt. Endelig er det økt arbeid for å bekjempe dette, og et viktig element er å øke kompetansen for å identifisere, etterforske, straffeforfølge, så vel som å forebygge menneskehandel. Det er vanskelig å skjønne hva som ligger under og bak prostitusjon, tigging, barn som deltar i kriminell aktivitet. Er dette organisert kriminalitet med et stort og profesjonelt nettverk av bakmenn, eller er det bare fattige og nødlidende
privatpersoner? Kompetansen må økes i politiet og domstolene, men også i barnevernet, NAV, og andre institusjoner, både i Norge og internasjonalt.
Gjennom tankevekkende og ganske utrolige eksempler fortalte Christoffersen fra mange av de sakene han har vært involvert i som etterforsker og politiadvokat, for å få siktet og domfelt mennesker involvert i menneskehandel. Det er vanskelig når de prostituerte kvinnene ikke er vant til å stole på politiet i sine hjemland og er redd for at familiemedlemmer i hjemlandet skal bli skadet hvis bakmennene bli eksponert. Kulturforskjeller og språkproblemer gjør arbeidet enda vanskeligere.
Denne «bransjen» er meget lønnsom for bakmennene. Når dette er koblet med (latterlig) LAVE
STRAFFER er det vanskelig å stoppe denne utnyttelse av både kvinner og barn.
Cyberkriminalitet: Kriminell seksuell aktivitet på internett har vært kjent, med nedlastning og spredning av barnepornografiske bilder og videoer. Et nyere fenomen er streaming av tilsvarende innhold, som gjør det vanskeligere for tiltaltmyndighetene å skaffe digitalt bevis for slik aktivitet. En annen, meget bekymringsfull utvikling er «live» seksuelle overgrep av barn i andre land, som f.eks. Thailand. Helt ned til spedbarn blir seksuelt utnyttet i henhold til ønsker formidlet fra f.eks. norske menn som sitter hjemme i sin egen stue og bestiller forskjellige typer overgrep som de da får følge
«online».
Rudolf Christoffersen snakket om «tradisjonell» prostitusjon, tigging, inkl. bruk av handicappede barn
som «sympatiskapende elementer», ID tyveri og PIN kode tyveri, salg av falske gullvarer, butikktyveri,
narkotikadistribusjon, ofte utført av barn som dermed unnslipper siktelse og straff.
Arbeidslivskriminalitet inkluderer sosial dumping (lavere betaling og dårligere arbeidsforhold for
arbeidstagere fra andre land) til regelrett tvangsarbeid, ofte involvert i renholdstjenester utført av
asylsøkere som har fått avslag. Skatte- og trygdejuks finner sted ofte med å benytte venner og familie
i forskjellige ansettelsesforhold som deretter utnyttelse av norske skatte- og trygdeordninger. For

liten oppfølging av firmaer, tomme selskaper, falske underleverandører, konkurser og sykemeldinger
& trygdesaker gjør at mange av disse forholdene ikke blir oppdaget eller straffeforfulgt.
Ulovlig adopsjon (salg av barn) og ulovlig organdonasjon (organhøsting, ofte koblet med trusler,
tvang, vold/drap har i liten grad nådd Norge, men sprer seg. Helsepersonells taushetsplikt gjør det
vanskelig for å rapportere mistenkelige saker.
Rudolf Christoffersens observasjoner kan oppsummeres:
- Godtroende og naive mennesker som gir til tigger vil forlenge denne menget innbringende
aktiviteten, men det er bedre å gi penger til etablerte organisasjoner som faktisk hjelper
mennesker i nød
- «Helt vanlige» norske borgere kjøper seksuelle «opplevelser» enten fysisk eller digitalt, og
bidrar til utnyttelse av primært kvinner og mange barn.
- Higen etter billige tjenester (bl.a. renhold, vask & reparasjon av bil, håndverkertjenester og
distribusjonstjenester) og villighet til å se gjennom fingrene med svart arbeid og dårlig
dokumentasjon gir grobunn for arbeidslivkriminalitet
- Straffenivået for slik kriminalitet må økes, samt at flere saker må bli etterforsket og bragt til
domstolene. Internasjonalt samarbeid er nødvendig for å bekjempe alle former for
menneskehandel og utnyttelse av mennesker i vanskelige situasjoner.

Referent Marit Elvsås

 
Et historisk møte

23. mars 2020

Et historisk møte

På grunn av Korona-situasjonen har klubben avlyst alle møter i første omgang til påske.

Rotary Skyting

25. februar 2020

Rotary Skyting

Klar seier til Gol Rotary på skytekonkurransen mot Nesbyen Rotaryklubb.

Medlemsmøter

4. september 2019

Medlemsmøter

Gol Rotaryklubb på smakelig stølsbesøk og spennende bedriftsbesøk.

Medlemsmøte 20. mai 2019

26. mai 2019

Medlemsmøte 20. mai 2019

Eierskifte.

Medlemsmøte 13. mai 2019

19. mai 2019

Medlemsmøte 13. mai 2019

Komiteene jobber - Rapport fra besøk fra Bracebridge 14. – 20. mai

Medlemsmøte 6. mai 2019

12. mai 2019

Medlemsmøte 6. mai 2019

Dugnad og vedhogst.

Medlemsmøte 8. april 2019

14. april 2019

Medlemsmøte 8. april 2019

Hallingdal Kraftnett og Bruse Fiber.

Medlemsmøte 25. mars 2019

31. mars 2019

Medlemsmøte 25. mars 2019

VINSMAKING.

Medlemsmøte 18. mars 2019

24. mars 2019

Medlemsmøte 18. mars 2019

Rapport fra PETS og Cruise referat Oddbjørn.

Medlemsmøte 11. mars 2019

17. mars 2019

Medlemsmøte 11. mars 2019

Det var planlagt Torskeaften, men pga. lav påmelding ble denne aktiviteten avlyst. Det ble informert på e-post at det i stedet ble ordinært møte. 4 medlemmer møtte.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Pers Hotell
Adresse: Sentrumsvegen 72
Postnummer: 3550
Sted: Gol
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 20:00
Møtespråk: no

På grunn av dårlig funksjonalitet i kalenderen nedenfor har vi valgt å bruke kalenderen fra den gamle hjemmesiden. Klikk <HER> for å besøke den.

Møtearkiv fra
før August 2022


rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...